Μελέτες Προώθησης & Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων

  Σε μία περίοδο όπου ο αναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας κρίνεται περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, ο ρόλος της τεκμηριωμένης επιστημονικής έρευνας για την προώθηση και προβολή των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας  είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου που έχει ανάγκη η χώρα.

 Η στροφή στην παραγωγή και προσφορά διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα μίας παραγωγικής διαδικασίας που χαρακτηρίζεται α) από σημαντικό βαθμό ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, β) συνθήκες παραγωγής που εγγυώνται πιστοποιημένα υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας, γ) μίας ενδελεχούς έρευνας της διεθνούς αγοράς  αλλά και δ) μία ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης και προβολής των παραγόμενων προϊόντων κατάλληλα προσαρμοσμένης στις αγορές στόχους.

 Προσφερόμενες υπηρεσίες:

·         Έρευνα Διεθνούς και Εσωτερικής Αγοράς

·         Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εξαγωγικού Μάρκετινγκ

·         Ολοκληρωμένη Στρατηγική Προβολής

·         Ανάπτυξη Ταυτότητας Προϊόντος

Jakob Chychrun Womens Jersey