ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Η μελέτη – εφαρμογή  των προδιαγραφών για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων απευθύνεται σε:

  • Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή.
  • Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζωική παραγωγή.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ζωοτροφές.
  • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008:

  • Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων στην αγορά.
  • Επικυρώνει την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων για τη βιολογική παραγωγή.
  •  Μειώνει τον κίνδυνο διοχέτευσης στην αγορά βιολογικών προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Jakob Chychrun Womens Jersey