Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας (6)

Τα Πρότυπα AGRO 2-1 και ARGO 2-2 εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων και προδιαγράφουν τις γενικές απαιτήσεις για την εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Το Πρότυπο AGRO 2-1 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σε μία Γεωργική εκμετάλλευση…
Το GLOBALG.A.P. είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων. Το πεδίο εφαρμογής των Φρούτων και Λαχανικών καλύπτει όλα τα φρέσκα μη επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Από την εφαρμογή του GLOBALG.A.P. προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς τα οποία έχουν ως εξής:…
 Η μελέτη – εφαρμογή των προδιαγραφών για την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων απευθύνεται σε: Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φυτική παραγωγή. Παραγωγούς – επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ζωική παραγωγή. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ζωοτροφές. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων. Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων …
To ISO 22000 “Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων – Απαιτήσεις από τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων” είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων. To ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων από την πρωτογενή…
Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το πρότυπο ISO 9001 μπορεί να εφαρμόζεται από οποιονδήποτε οργανισμό θέλει να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα…
Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να…
Jakob Chychrun Womens Jersey